De två förbunden har låtit Novus Opinion intervjua anställda inom kvinnodominerade vård och omsorg samt mansdominerade byggsektorn. Frågan var hur de anställda upplevde sina arbetsvillkor och arbetsförutsättningar.

Resultatet av undersökningen är chockerande, skriver Kommunal och Vårdförbundet i rapporten. Skillnaderna mellan de upplevda branscherna är stora, till vårdens och omsorgens nackdel:

Närmare fyra av tio anställda har ångrat sitt yrkesval på grund av villkoren i jobbet. Löneläget och underbemanning är de vanligaste skälen. (Bygg och anläggning 25 procent) 

Fler än hälften av de anställda har funderat på att byta arbetsplats det senaste året på grund av arbetssituationen. (Bygg och anläggning 36 procent) 

Nästan varannan anställd skulle inte rekommendera yrket till en person på väg in på arbetsmarknaden. Det vanligaste skälet är löneläget och bristande förutsättningar att göra ett bra jobb. (Bygg och anläggning 25 procent) 

Närmare 80 procent av de anställda anser att arbetsgivaren inte bidrar till att höja statusen i yrket. (Bygg och anläggning 38 procent) 

Hela 55 procent av de anställda anser att arbetsgivaren inte ger de anställda goda förutsättningar att göra ett bra jobb. (Bygg och anläggning 25 procent) 

Endast var fjärde anställd anser att arbetssituationen är hälsosam. (Bygg och anläggning 44 procent) 

Bara var tredje anställd, 33 procent, anser att bemanningen är tillräcklig för att kunna göra ett bra jobb. (Bygg och anläggning 60 procent) 

Varannan anställd har svårt att sova minst en gång i månaden på grund av tankar på jobbet (45 procent) och 28 procent har svårt att sova minst en gång i veckan. (Bygg och anläggning 23 procent) 

Sex av tio tycker att jobbet har blivit svårare de senaste fem åren. (Bygg och anläggning 37 procent) 

Inte ens var fjärde anställd tycker att arbetsgivaren bidrar till att attrahera kvalificerade medarbetare. (Bygg och anläggning (52 procent)

Rapporten heter ”Är dåliga löner och villkor inom vård och omsorg ett hot mot kompetensförsörjningen?”.

I rapportens slutsats skriver förbunden att det inte räcker med fler utbildningsplatser för att få fler att arbeta inom vård och omsorg. Förbunden skriver att det måste ske ”en revolutionerad förändring av löner, bemanning och arbetsförutsättningar”. 

Kommunal och Vårdförbundet kräver att politikerna skjuter till de resurser som behövs för att förbättra villkoren för att underlätta att rekrytera fler och få dem som redan arbetar inom vård och omsorg att vilja stanna kvar.