Rapporten ”Så mycket bättre? 2018” är en jämförelse av löner och anställningsvillkor i kommunalt och privat driven äldreomsorg. Jämförelsen baseras på uppgifter från SCB och från Kommunals stora medlemsundersökning för 2017.

Resultatet i rapporten är:

Heltidsanställda i kommunalt driven äldreomsorg tjänar i genomsnitt 2 300 kronor mer per månad jämfört med heltidsanställda hos privata äldreomsorgsutförare.

Andelen deltidsanställda var 61 procent hos kommunala utförare 2017, jämfört med 72 procent i privat driven äldreomsorg.

Andelen tidsbegränsat anställda i kommunalt driven äldreomsorg 2017 var 27 procent, medan den genomsnittliga andelen var 37 procent hos privata utförare.

Anställda i vinstdriven äldreomsorg är i genomsnitt mindre nöjda, mindre motiverade och känner mindre möjlighet till inflytande jämfört med anställda i kommunalt driven äldreomsorg.

Vittnesmål från personalen tyder på att andelen anställda som arbetar obetalt utöver schemalagd tid är likvärdig för alla typer av utförare, men att omfattningen av det obetalda arbetet (antalet timmar) är klart störst i vinstdriven äldreomsorg.

Kommunal skriver i sin rapport att över 80 procent av kostnaden inom äldreomsorgen är personalkostnader. Vinst i privata omsorgsföretag kan därför bara till största delen skapas genom att spara in på personalkostnader.

Kommunals slutsats är att vinster inom äldreomsorgen tenderar att leda till sämre kvalitet och villkor för personalen.

”För Kommunal är resurserna ett medel och välfärden vårt mål. I välfärdsbolag med avkastningskrav är förhållandet per definition det omvända… Äldreomsorgen är helt enkelt inte en öppen marknad där vi kan förvänta oss att marknadsmekanismer förbättrar villkor och kvalitet, vilket också återspeglas i rapportens resultat”, står det i rapportens slutord.