Kommunalarbetaren har nyligen i en granskning visat att inkomstklyftorna växer i Sverige.

I Almedalen ordnades ett seminarium med frågan om det är farligt för samhället att klyftorna växer. Ja, svarade LO:s ordförande Karl- Petter Thorwaldsson. Han menar tillväxten i landet gynnas av jämn inkomstfördelning. Nja, svarade Carola Lemne som anser att den inkomstklyfta som måste bekämpas är den som finns mellan dem som har och inte har jobb.

Men andra typer av inkomstklyftor är enligt henne inte något problem. Carola Lemne påpekade att ingen är fattig i Sverige. Däremot ökar den relativa fattigdomen, där andelen som tjänar mindre än 60 procent av medianinkomsten ökar. Det är inte enligt henne ett problem.

– Alla som arbetar har fått det bättre. Även låginkomsttagarna har under flera år fått reallöneökningar. Jag tror att inkomstklyftorna kommer att fortsätta öka. Det viktiga är att hitta en lösning så att detta inte uppfattas som ett problem. Ökade inkomstklyftor gör samhället mer dynamiskt.

Hon fick frågan om de växande inkomstklyftorna gynnar partier som Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, när människor reagerar på ökad ojämlikhet och känner oro för välfärden. Hon svarade på att det är fel att Vänsterpartiet siktar in sig på de rika.

– Sverige tjänar på att gynna talanger och dem som anstränger sig mer, sa hon.

Karl-Petter Thorwaldsson tycker ändå att ökade inkomstklyftor är ett problem.

Han efterlyser en skattereform som omfördelar skattebördan så att de som tjänar mest betalar mer i skatt.

Skatter diskuterades även på Moderaternas ekonomisk-politiska seminarium. Elisabeth Svantesson, som hoppas på att bli landets nästa finansminister, talade om behovet av en ny skattereform där skatten på arbete minskar, och som gynnar akademisk utbildning och dem som satsar på att starta företag.

– Det viktiga är att det ska vara möjligt att komma vidare för dem som tjänar mindre. Vi måste göra det lättare för dem som vill utvecklas och tjäna mer, sa hon.

Maud Olofsson, som var inbjuden vid ett annat seminarium, berättade vad hon är mest stolt över från sin tid som näringsminister i Alliansregeringen som förlorade valet 2014. Svaret blev Rut. Hon utnyttjar själv möjligheten att få städat hemma med skatteavdrag. Det blev precis så bra som hon hoppades på när Rutavdraget infördes.

– Tänk att en familj kan komma hem på fredagen och plocka upp matkassarna i ett nystädat hem. De kan satsa på att göra en god middag. Och de kan gå in i sin tvättstuga och se att tvätten är tvättad, ren och upphängd. Familjen kan vakna på lördag morgon och göra något roligt istället för att städa och tvätta.

Hon fick som kommentar frågan vem som då städar och tvättar i städerskans hem.

– Hon skulle också kunna utnyttja Rut-avdrag om hon tjänade lite mer, svarade Maud Olofsson.