Det var i våras som oppositionens trafiklandstingsråd Talla Alkurdi, S, fick idén att inte åka till politikerveckan i Almedalen själv utan istället se till att två företrädare för personalen i kollektivtrafiken får åka.

– Jag och min politiske sekreterare skulle ha åkt. Men vi bestämde att istället lämna över biljetterna till en fackligföreträdare från Kommunal och en från Seko istället. Vi vill att de ska få möjlighet att möta och ställa frågor till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamson, m, på de seminarier han är på.

Hon menar att alliansens politiker har varit svåra för fackförbunden att nå under mandatperioden. Idén att låta någon av dem åka istället för att åka själv fick hon efter en debatt i landstingsfullmäktige i våras där Alkurdi tyckte att tonen mot de anställda var hård.

– Jag vill på det här sättet lyfta att personalen är viktig i planeringen av kollektivtrafiken. Det är viktigt att ha kontinuerlig kommunikation med fackförbunden. De har efarenheter som inte tas tillvara annars, säger Talla Alkurdi och menar att många upphandlingar inom kollektivtrafiken misslyckats för att personalperspektivet inte funnits med.

Johan Lindblom som är skyddsombud för framkomligheten vid Keolis bussdepå i Gubbängen är en av dem som fått chansen att nu åka.

– Det ska bli spännande att åka. Det blir premiär för mig. 

Han är väl förberedd.

– Om jag får tag på Tamson så tänker jag ställa frågor till honom om arbetsmiljökrav i upphandlingar som jag tycker saknas. Jag har läst på om upphandlingens historia och om upphandlingar inom buss på senare år eftersom det är bussar jag jobbar med.

Resan och boendet betalas av Socialdemokraternas partidistrikt men Johan Lindblom ser inte det som ett problem.

– Jag ser det som en del i den fackligpolitiska samverkan som finns mellan Kommunal och Socialdemokraterna. Det är också ett sätt att kunna begära leverans sedan om vänsterpartierna vinner valet. Efter det här binder de sig i alla fall till att lyssna på oss.