Premiepensionssystemet är den delen av pensionssystemet som placeras i fonder. Tidigare utredningar har konstaterat att det är svårt för den enskilde att välja fonder. Det finns i dag över 800 fonder för premiepensionen.

Det har också vid ett flertal tillfällen uppdagats att fondförvaltare har brutit mot avtalet. I dag driver Pensionsmyndigheten flera rättsprocesser för att drabbade ska få tillbaka sina pengar.

Pensionsgruppen, där företrädare från alla partier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är med, anser att premiepensionssystemet ska behållas men att det måste reformeras och göras tryggare för människor. Regeringen tillsätter därför en utredning för hur förändringen ska ske. Särskild utredare är Mikael Westberg och det nya systemet ska vara klart 2020.