Jobbhälsoindex (tidigare Jobbhälsobarometern) tar upp psykiskt ohälsa i arbetslivet och bygger på intervjuer med 9 991 yrkesverksamma personer mellan 20–65 år. Många känner olust inför att gå till jobbet. Det yttrar sig i sömnlöshet, vantrivsel, ångest och stress.

8 procent känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan och 14 procent gör det några gånger i månaden. Det motsvarar cirka en miljon människor.

De som tjänar under 25 000 kronor i månaden mår sämre än andra över att gå till jobbet.

De yrkesgrupper som sticker ut är fritidsledare, barnskötare och städare. Där känner 13 procent psykiskt obehag att gå till jobbet flera gånger i veckan. Även andra av Kommunals yrkesgrupper som bussförare, undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter sticker ut.

–  Att man är missnöjd med jobbet när man känner psykiskt obehag att gå dit är inte svårt att förstå. Det vi också ser är att man inte vill jobba kvar och att man inte gärna rekommenderar andra att jobba i sin organisation, säger Lars Hjalmarson, Jobbhälsoindex, i ett pressmeddelande.

Jobbhälsoindex ges ut av Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex, SKI. Mätningen har gjorts varje år sedan 2007.