Enligt åklagaren har undersköterskan loggat in i sjukhusets datasystem och läst patienters journaler. I ett fall menar åklagaren att kvinnan spridit information om en skottskadad man som vårdades på sjukhuset till en kriminell bekant, rapporterar P4 Malmöhus.  

Undersköterskan blev påkommen i samband med att polisen bedrev telefonavlyssning av den kriminelle bekante. Polisen kunde höra hur undersköterskan beskrev vilken typ av skador mannen hade.

Undersköterskan åtalas för dataintrång och brott mot tystnadsplikten. Hon nekar till anklagelserna.