I snitt redovisar Hägersten/Liljeholmen 15,9 barn per förskoleavdelning. Men enligt personalen stämmer inte uppgiften i praktiken. Enligt Lärarförbundet redovisas antalet barn i mindre grupper. En avdelning kan ha 20–26 barn, men delas upp i två grupper som samsas om samma ytor, skriver Mitt i Söderort.

– Stora delar av dagen arbetar alltså personalen i grupper om 20–26 barn. Men i statistiken redovisas 10–13 barn. Det drar ner snittsiffrorna, säger Anna-Maria Nicastro Johansson, Lärarförbundets huvudskyddsombud i Hägersten/Liljeholmen, till Mitt i.

KA berättade tidigare i år hur regeringens extrapengar till förskolan har gjort så att barngruppernas storlek minskat. Samtidigt har inte antalet barn per förskola minskat utan de flesta kommuner har löst det genom att använda fler ytor för att skapa fler barngrupper.

Verksamhetschefen på förkskolorna, Gunilla Davidsson, säger till Mitt i att hon inte anser att statistiken är oriktig. 

KA kontaktar Tina Thörnsell, huvudskyddsombud för Kommunals sektion i Skärholmen. Hon svara i ett sms.

– När man redovisar barngruppernas storlek så är det ett snitt under en viss tid. Men vid vissa tillfällen som till exempel i maj så skrivs barngrupperna upp för att täcka för de barn som slutar under sommaren. Vissa förskolor är byggda med stora torg där man har många barn samtidigt. Om förskolan går back är lösningen att skriva in ett extra barn.

Vad anser Kommunal om att statistiken redovisas på det här sättet? Alltså att det på pappret är cirka tio barn, men i praktiken det dubbla, åtminstone delar av dagen?

– Så stor skillnad är det ju inte, men det är klart att det är ett problem som vi försökt att lyfta i samtal med politiker.

Tina Thörnsell anser att det finns större problem än hur barngruppernas storlek räknas.

– Man måste också väga in antalet personaltimmar under dagen. Barnen har ofta längre tid på förskolan än vår arbetstid. Förskollärarna har planeringstid, under dagarna är det möten och så vidare. Alltså kan vuxna per barn vara mycket lägre än vad som redovisas. Vissa av personalen har andra arbetsuppgifter som inte dras bort från timmarna i barngrupp. Detta tycker vi kan vara ett större problem då det ofta drabbar barnskötarna.