Under hösten 2016 beslutade Skara kommun att utöka grundbemanningen inom äldreomsorgen. Mellan februari 2017 och mars 2018 har fler tillsvidareanställts inom flera enheter: hemvården, särskilt boende, nattpatrull, korttidsboende och daglig verksamhet.

Under våren 2018 har projektet utvärderats. Resultatet är positivt. Mindre sjukfrånvaro – från 11 procent år 2016 till 9,3 procent 2017 – och bättre arbetsmiljö. Dessutom har vikariebehovet minskat. Nu väljer Skara kommun att göra projektet permanent. Projektet har heller inte påverkat ekonomin negativt.

– Så långt vi kan se är detta kostnadsneutralt, säger Pernilla Magnusson, omsorgschef i Skara, till Skaraborgs Läns Tidning.