Vid en pressträff med LO:s ledning varnade Karl-Petter Thorwaldsson inte oväntat för de försämringar LO:s medlemmar kommer att drabbas av om Socialdemokraterna förlorar regeringsmakten efter valet.

Han befarar att det kan bli svårt att få en majoritet i riksdagen för de krav på förbättringar som LO vill se, när det gäller pensionen, anställningstryggheten och satsningen på välfärden.

Ett av LO:s viktigaste krav är att pensionerna förbättras, inte bara genom att nu höja för de som är fattigpensionärer utan även långsiktigt.

Karl-Petter Thorwaldsson tog sin pappa som exempel, när han gick i pension 1987 fick han 72 procent av lönen i pension. Hade hans pappa gått i pension i dag hade han fått 58 procent av lönen i pensionen. Och då arbetade hans pappa heltid.

– Det krävs en satsning på högre pensioner för våra medlemmar. Om inte politikerna kan enas om detta så får vi försöka enas med arbetsgivarna om bättre pensionsvillkor, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Han är öppen för att LO liksom tjänstemän och akademiker får flexpension, med högre tjänstepension och möjlighet att gå ned i tid från 62 år utan att pensionsinbetalningarna minskas.

– Men detta är egentligen ingen bra lösning. Omkring 10 procent av löntagarna har arbetsgivare utan kollektivavtal. De skulle då inte få några förbättringar utan riskerar att bli fattigpensionärer. Så det bästa är om staten ser till att pensionerna höjs för alla.

Karl-Petter Thorwaldsson vill även att taket i a-kassan höjs till 1200-1300 kronor för ersättning per dag.

– Socialdemokraterna höjde för några år sedan taket till 910 kronor. Det var ett bra första steg, men nu är det dags att ta nästa steg.

Han kräver även att villkoren för de som är sjuka och arbetsskadade förbättras.

Detta kostar mycket vid sidan av de välfärdssatsningar inom vård, skola och omsorg som LO vill se.

Karl-Petter Thorwaldsson varnade för det systemskifte som han ser om Moderaterna vinner valet med stöd av övriga allianspartier och SD.

– Moderaterna vill genomföra en den kraftigaste besparingen i modern tid i trygghetssystemen. Det skulle drabba våra medlemmar som behöver en bra välfärd.

LO:s valarbete går nu mycket ut på att varna för SD som ett högerparti som stöder Moderaternas nedskärningar och försämringar av anställningstryggheten.

– För många av våra medlemmar står valet mellan S och SD. Det beror ofta på en oro och osäkerhet kring vad som ska hända med tryggheten och välfärden. Skillnaderna är stor mellan att leva i storstäder och i glesbygd där kommunalskatten är hög medan samhällsservicen försämras.

Karl-Petter Thorwaldsson kan tänka sig att tillsammans med arbetsgivarna försöka hitta en gemensam lösning på hur villkoren utanför storstäderna förbättras, till exempel genom att kräva att staten tar på sig en större del av ansvaret och kostnaderna för bra tillgång till utbildning, vård och kommunikationer där.

– Jag tror att det lokala näringslivet har samma intresse som våra medlemmar att se till att minska de stora skillnaderna i villkor mellan stad och land, säger Karl-Petter Thorwaldsson.