Det har visat sig att fusk på företag många gånger slår mot arbetsmiljön för de anställda. 2015 fick Arbetsmiljöverket i uppdrag av regeringen vara med i arbetet mot osund konkurrens – i klarspråk sådant som riskfylld arbetsmiljö, arbete utan arbetstillstånd, svartarbete, välfärdsbrott och skattefusk. Sedan dess har de gjort 550 inspektioner i samarbete med bland annat Polisen, Skatteverket och Migrationsverket och upptäckt allt från för mycket övertidsarbete till slavlika förhållanden där personalen bor på arbetsplatsen.

– Det är viktigt att vi är flera myndigheter som samverkar kring den osunda konkurrensen och där ingår det också att få med arbetsmarknadens parter. De fackliga förbunden har en viktig roll i arbetsmiljöarbetet, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket, och oroar sig samtidigt över att antalet skyddsombud idag är få i flera branscher.

– Det är i det lokala arbetsmiljöarbetet som krutet finns. Där är skyddsombuden oerhört viktiga, säger hon.

Att skyddsombuden är få visar undersökningar som Arbetsmiljöverket gjort. De har ställt frågor bland annat om kollektivavtal och skyddsombud till nära 4000 arbetsgivare i fem branscher. De flesta av de tillfrågade företagen med över femtio anställda har kollektivavtal men saknar skyddsombud.  Av de stora företagen inom städsektorn är det nästan var tredje företag som inte har det och inom hotell och restaurang var fjärde företag. I de mindre företagen är det ännu fler som saknar skyddsombud.

– Det här är en jättetråkig utveckling. Det tror jag att alla på vår myndighet tycker, säger Kicki Höök som är samordnare på Arbetsmiljöverket.

Hon menar att deras inspektörer lättare kan genomföra sitt arbete där det finns skyddsombud.

– De är bra på att samarbeta med arbetsgivare och har ofta en bra kunskap som arbetsplatserna får del av. Det fungerar i regel bättre där det finns skyddsombud, de gör ett fantastiskt jobb.

Hon menar att samarbetet med fackförbunden och arbetsgivarorganisationer är viktigt på fler sätt. Kicki Höök och andra företrädare för Arbetsmiljöverket träffar arbetsmarknadens parter.

– Vi träffas för att få kläm på vad som händer och vilka trender som är på gång. Parterna har en del information som vi har nytta av i arbetet mot osund konkurrens. Vi måste samarbeta med alla aktörer för att komma åt den osunda konkurrensen.

Fotnot: Bilden på skyddsombudsknappen är licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.