SVAR: Vad jag förstår av dina frågor blir du inbeordrad att arbeta utöver ditt fastlagda schema. Det finns inga regler för hur arbetsgivaren ska fördela arbetspass vid inbeordring, men reglerna i arbetstidslag­en ska följas liksom det kollektivavtal du omfattas av. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön. Enligt Arbetsmiljöverket ska arbets­givaren regelbundet undersöka och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Kontakta ditt lokala Kommunal för att få hjälp och stöd!

Mikael Lundberg, 
ombudsman på Kommunal

 

Illustration: Felicia Fortes