SVAR: Enligt lag och föreskrifter har arbetsgivaren ett mycket långtgående rehabiliteringsansvar, så det är viktigt att fastställa vad arbetsgivaren har gjort i ditt fall. Känner du dig osäker med att själv prata med din arbetsgivare kan du vända dig till skyddsombudet på din arbetsplats eller till din lokala fackliga företrädare. De kan ge dig mer information om vem som kan hjälpa dig i samtal med arbetsgivaren. Det är alltså bra om du har en facklig företrädare med dig när du träffar arbetsgivaren för att prata om din rehabilitering. 

Om rätt till tjänstledighet för studier ­gäller följande: Enligt kollektivavtal kan tjänstledighet beviljas om det sker utan olägenhet för verksamheten vid företag­et. Här finns också en anmärkning om att detta inte får innebära inskränkning i de ­lagenliga rättigheter som tillkommer arbet­arna. Ansökan om tjänstledighet för studier ska enligt lag lämnas in senast en månad innan ledig­heten börjar om ledighet­en omfattar minst ett år. I ansökan ska du ange önskad tidsperiod för tjänstledighet.

Om eventuell ersättning från a-kassan gäller följande: Om du säger upp dig själv riskerar du att bli avstängd från a-kassan i 45 ersättningsdagar, men hälsoskäl kan vara en giltig anledning att lämna ett arbete utan att bli avstängd. Du ska inte kunna gå tillbaka till ditt gamla arbete. Du ska inte heller kunna bli omplacerad hos din arbetsgivare. Om inte det är utrett blir du avstängd även om du har hälsoskäl. Hälsoskälen ska vara styrkta genom ett läkarintyg, som skrivs innan anställning upphör. Läkarintyget ska gå in på hur diagnosen påverkar ditt arbete och det ska framgå att du inte kan återvända till ditt arbete.

Mario Gavran, 
ombudsman på Kommunal 

Theodor Berleen Danå, 
försäkringsspecialist på Kommunals a-kassa

 

Illustration: Felicia Fortes