SVAR: I vissa fall har vi sett att arbetsgiv­aren varit villig att ställa upp med en vidareutbildning inom den egna verksamheten. Det är bra om du frågar din arbetsgivare om det finns en sådan möjlighet för dig. Jag förstår att du i dagsläget arbetar som bussförare, ett bristyrke med stora rekryteringsbehov. Jag vet inte behovet på din nuvarande arbetsplats, men ett alternativ skulle kunna vara en ”timanställning” under tiden du vidareutbildar dig. På det sättet skulle du kunna säkra en del av inkomsten och kanske få bättre möjlighet att välja arbetstider som passar dig. Det är också viktigt att du tittar på olika alternativ till utbildning till ett visst yrke. Längden på utbildningar kan variera, liksom möjligheter till distansutbildning med eventuella chanser att kunna jobba samtidigt.

Mario Gavran, 
ombudsman på Kommunal

 

Illustration: Kristin Lidström