SVAR: Min bedömning är att polisanmälan inte skulle leda till något. Givande av muta (bestickning) innebär exempelvis att en person erbjuder en arbetstagare en otillbörlig förmån. Detta för att arbetstagaren i sin anställning ska gynna den som erbjudit förmånen, till exempel genom att erbjuda en beslutsfattare pengar under bordet för att snabba på handläggningen av ett beslut. 

Olaga hot handlar om hot som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom. Inget av detta passar in på den situation som du beskriver. Däremot finns inom arbetsrätten sanktioner att ta till mot en arbetsgivare som provocerar fram en uppsägning för att bli av med en obekväm facklig förtroendeman, tillika skyddsombud. Det är möjligt att arbetsgivaren har gjort sig skyldig till brott mot lagen om anställningsskydd, föreningsrättskränkning och hindrande av skyddsombud. Det sen­are är brott mot förtroendemannalagen och arbetsmiljölagen. Om du vill driva detta arbetsrättsligt råder jag dig att snarast kontakta din lokala fackliga organisation.

Annett Olofsson, 
jurist på LO-TCO Rättsskydd

 

Illustration: Felicia Fortes