En stor anledning till att löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar beror på att fler kvinnor blir chefer och att fler kvinnor skaffar sig en eftergymnasial utbildning, visar Medlingsinstitutets rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män – vad säger den officiella lönestatistiken?”.

Störst skillnad mellan könen är det för landstingsanställda och för tjänstemän. Minst skillnad finns i kommunerna.

– Den viktigaste orsaken till löneskillnaden är att kvinnor och män ofta arbetar i olika yrken, säger John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet, i ett pressmeddelande. 

Högst lön hade manliga tjänstemän i privat sektor. Där är genomsnittslönen 45 100 kronor. Sämst lön hade kvinnor i privat sektor: 26 000 kronor.

Sedan 2007 har löneskillnaden minskat med fem procentenheter.