Här delas kapitlen in i underavdelningar som ”Flygande plågor”, ”Från larv till vampyr” och ”Grönt och giftigt”. Alla de där djuren som stör och förstör, och i värsta fall faktiskt kan ödelägga hela livet, får sin rättmätiga plats i den här boken.

Vi får lära känna dem, vad de gillar och varför, när de helst visar sig och hur de ser ut. Det ger förstås kunskap om hur man bäst kan skydda sig mot dem. Och förstås vad man gör om skadan redan är skedd. Om man blivit biten, fått in råttor eller varit i kontakt med jättebjörnlokan. Informativt på ett underhållande sätt.