Om en deltidsbrandman, eller rib:are som de också kallas, i dag blir arbetslös från sitt ordinarie jobb kan hen förlora flera dagars a-kasseersättning vid uttryckning på ett larm. A-kassan betalas ut i 75 ersättningsdagar för dem som jobbar deltid. När de dagarna är slut måste deltidsbrandmännen välja om de vill ha a-kassa fullt ut eller vara kvar i brandkåren utan a-kassa. Det har gjort att en del har känt sig tvingade att sluta som deltidsbrandmän eftersom de helt enkelt inte har råd.

Morgan Johansson.

– I dag kan avdraget från a-kassan bli större än ersättningen de får. Det är ett stort problem, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S), som tog emot räddningstjänstutredningens förslag under tisdagen den 19 juni.

Ett annat förslag är att det blir ett statligt krav att kommunerna ska underlätta för kommunanställda att bli deltidsbrandmän. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska stödja kommunerna.

– Ett skäl är att privata arbetsgivares attityd till att vara borta från jobbet har förändrats. Där ska vi också ställa krav, men vi kan börja med att de kommunala arbetsgivarna kan bli bättre, säger Morgan Johansson.

Orsaken till förslagen är att det fler deltidsbrandmän behöver rekryteras.

Tidigare har antalet utbildningsorter ökat från två till fem.

– Vi kan behöva skala upp siffran från 500 utbildade per år till 800 eller kanske 1 000. Det väntas flera pensionsavgångar, säger Morgan Johansson.

Det är Jan-Åke Björklund, tidigare vd för Kommunförbundet, som varit utredare. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Kommunal välkomnar förändrade a-kasseregler för deltidsbrandmän.

– Det är klart att man ska kunna vara rib:are även om man blir arbetslös. Vi har försökt få till det tidigare, säger Susanne Gällhagen, ombudsman på Kommunal.

Susanne Gällhagen tycker även att det är positivt att kommunerna får ett större ansvar.

– Det är bra att kommunerna kan bidra till den egna verksamheten och öka möjligheten för till exempel vaktmästare eller barnskötare att bli rib:are.