– Jag har jobbat med dementa länge och tycker att yngre dementa ofta hamnar fel. Det händer att de som är 30 eller 55 år hamnar på äldreboende. Det är inte en miljö som passar dem och jag har mött flera som dragit sig undan och blivit sämre av att bo så.

Vad har du gjort för undersökning?

– Jag bor i Uddevalla och ställde frågor på socialmedier om hur Uddevallaborna vill bli behandlade om de skulle få demens som unga. Jag trodde att jag skulle få max 50 svar. Det blev 250.

Och vad svarade de?

– Jag hade tre svarsalternativ. Flest svar fick att bo kvar hemma med stödåtgärder, näst flest svar fick att bo med personer i samma ålder och samma intressen. Bara sex personer kunde tänka sig att bo med äldre.

Vad händer nu?

– Jag tog examen 11 juni. Jag jobbar fortfarande kvar som undersköterska på ett boende men hoppas få jobb som Silviasyster och så ska jag föreläsa på olika ställen. Yngre dementa är en grupp som ofta glöms bort. Jag vill vara lite av en ambassadör för att se till att de får omsorg utifrån sina behov. Inte utifrån vilka omsorgsformer som redan finns. I Uppsala och på några andra platser i landet finns boenden för unga dementa. Jag skulle vilja att fler av dem fick möjlighet att bo så.