Personalomsättningen har varit stor det senaste året inom räddningstjänsten i inom Mälardalens brand- och räddningsförbund. Det handlar dels om erfarna brandmän som gått i pension och dels om brandmän som börjat på nya jobb i andra kommuner. Det finns också långtidssjukskrivningar.

Brandrisken är fortsatt stor efter en mycket torr vår. Inför sommaren ser läget ansträngt ut. Enligt huvudskyddsombudet Carmelo Lundblad fattas det fortfarande 60–70 pass att täcka.

– Arbetsgivaren har sagt länge att det ser bra ut inför sommaren. Men nu sitter vi här i juni och har inte bemanningen klar, säger han.

Personalstyrkan är på en minimal nivå, vilket oroar de anställda.

– Vi har minsta möjliga personalnivå under sommaren. Vi är precis så få som vi måste vara och det är för lite. Det kanske fungerar rent ekonomiskt i teorin, men inte i praktiken. Folk kan bli sjuka eller vabba, det måste finnas tillräcklig kapacitet för det, säger Julio Maravilla, som är klubbordförande för Kommunal i Västerås.

Det kommunala handlingsprogrammet styr miniminivån och det följer man inte, anser brandmännen KA talat med.

– Varje liten sjukdom blir underbemanning och då får vi jobba över. Då tar man inte höjd för olika händelser, säger Julio Maravilla.

MBR har sagt till tidningen VLT att man kommer att ta hjälp av räddningstjänst i grannkommuner om det behövs.

– Det är självklart vid stora utryckningar, men vid en mindre trafikolycka eller en lägenhetsbrand ska varje kommun vara organiserad så att man klarar det, säger Julio Maravilla.

Att vara så få går även ut över andra moment som brandmännen är ålagda att göra. Bland annat fick en övning i rökdykning nyligen flyttas på grund av en skogsbrand eftersom personalen inte räckte till.

Ett skyddsombud som nyss gått i pension anmälde arbetsgivaren Mälardalens brand- och räddningsförbund, MBR, till Arbetsmiljöverket för brister i arbetet med risk- och konsekvensanalys. I dag, den 14 juni, kommer Arbetsmiljöverket att göra en inspektion. 

Tidigare fick MBR böta 50 000 kronor efter att skyddsombudet anmält risker kring sommarschemat 2016.

– Vi är i en sämre sits nu än när Arbetsmiljöverket var här förra gången. Då var det 30 pass som inte var täckta. Då skulle vi särskilt beakta schemaändringar, övertid och omplaneringar och det anser inte jag att man gjort nu heller, säger Carmelo Lundblad. 

Ett annat problem är att facket och arbetsgivaren tolkar avtalet olika när det gäller extrapass. Enligt allmänna bestämmelser i avtalet kan brandmännen göra extrapass där ersättningen motsvarar den anställdes timlön, vilket är lägre än ersättningen för kvalificerad övertid. Men enligt Carmelo Lundblad har MBR börjat överanvända detta. Inför sommaren fick de ett erbjudande att jobba fler pass med den lägre ersättningen.

– Vi har sagt nej till det. Vi anser att det är för dåligt betalt. Vi har tröttnat. Ska vi jobba extra så ska vi ha ersättning enligt avtal, säger Carmelo Lundblad.

Varken Carmelo Lundblad eller Julio Maravilla anser att samverkan mellan facket och arbetsgivaren fungerar.

– När vi kommer till möten har man ofta redan bestämt sig. Vi känner ingen delaktighet, säger Carmelo Lundblad.

KA har sökt räddningschefen för MBR för en kommentar.