Jämfört med många andra branscher är inte krav i 50 procent av fallen en särskilt hög siffra, enligt Hans Jansson.

– Siffran är positiv. Det verkar som att branschen själv börjat jobba med de här frågorna, säger han.

Och när Arbetsmiljöverket för några år sedan tittade på bland annat hästnäringen låg kravfrekvensen högre, på över 70 procent.

Kommunals ombudsman Anja Westberg tror att Arbetsmiljöverkets insats har bidragit positivt.

– Det har gjort att många arbetsgivare har vaknat, säger hon.

Arbetsmiljöverket har granskat och inspekterat 520 arbetsgivare i hästnäringen, och i en rapport som presenteras i dag redogör man för resultaten.

Mer än var tredje krav på arbetsgivarna handlar om det förebyggande arbetsmiljöarbetet, vad gäller rutiner och riskbedömningar till exempel.

I 10 procent av fallen handlar det om krisberedskap och krisstöd.

Andra krav handlar om till exempel riskabla arbetsställningar, risker med kemikalier och hur man ska skydda sig.

– Det är de här sakerna våra regionala skyddsombud ser där ute också, säger Kommunals Anja Westberg.

Antalet anmälda arbetsolyckor är däremot något högre i hästbranschen än i många andra branscher. Mellan 2005 och 2017 har 97–123 fall anmälts där hästar varit orsaken.

– Generellt så ligger jordbruket högre än tex byggbranschen. Det är för att de har djur helt enkelt. Och konsekvenserna när det väl händer blir allvarliga, säger Hans Jansson.

Ett dödsfall har skett under de senaste fyra åren.

Ett av de problem Arbetsmiljöverket identifierat som är specifika för hästnäringen är att det fortfarande kan ses som en hobbyverksamhet snarare än en arbetsplats.

– Det är faktiskt en slags industri det här också, säger Hans Jansson.

Inspektörerna har i vissa fall fått kännedom om fall av sexuellt utnyttjande men myndigheten saknar lagligt utrymme att agera, enligt Hans Jansson.

– Vi kan inte föra informationen vidare till andra myndigheter efter som det är stark sekretess. Det gör det svårt att driva de här frågorna. Här är det diskrimineringsombudsmannen och facket som ska göra det.

Men Kommunal har också svårt att agera många gånger, enligt Anja Westberg.

– Problemet är att medlemmarna ofta inte vill att man går vidare.