Löftet om att regeringen ska fatta beslut om förskolans nya läroplan före riksdagsvalet lämnades vid en pressträff på Järvaveckan.

Kommunal har sedan i höstas återkommande kritiserat Skolverket och utkastet till ny läroplan för förskolan. Först för att barnskötarna inte nämndes alls i utkastet. Något som fick Kommunals ordförande Tobias Baudin att rasa

Efter ett möte med Kommunal lovade sedan utbildningsministern att regeringen skulle verka för att barnskötarna skulle finnas med i den nya läroplanen

När sedan förslaget till ny läroplan presenterades i mars fanns barnskötarna med. Men deras roll hade inte definierats tillräckligt tydligt ansåg Kommunal som då återigen kritiserade Skolverket

Men enligt Kommunal har ett intensivt arbete de senaste månaderna gett det resultat som facket strävat efter.

– Vi har gått igenom med Kommunal det förslag som kom från Skolverket och hur vi kan tydliggöra det. Det handlar om att uttryckligen beskriva i läroplanen den roll och det ansvar som man har som barnskötare, säger Gustav Fridolin.

I den nya läroplanen nämns nu förskollärare och barnskötare, det som ska ha tagits bort är skrivningar om ”den övriga arbetsgruppen”.

Kommunals Lenita Granlund är nöjd med de förändringar som gjorts och ser den nya läroplanen som ett avstamp för barnskötarnas yrkesutveckling.

– Förut var de exkluderade, nu blir de inkluderade, det lyfter barnskötarrollen, säger Lenita Granlund.

På sikt tror hon att det kan ge högre löner.

Tillsammans med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, pågår ett arbete om en nationell utbildning för barnskötare.

Som KA visat råder det brist på utbildade barnskötare. Samtidigt ökar andelen anställda i förskolan som saknar utbildning för att arbeta med barn, enligt statistik från Skolverket.

– Vi behöver valideringsverktyg, vi behöver fler utbildningsplatser både vad det gäller gymnasium och vad det gäller vuxenutbildning. Vi behöver ett utbildningspaket för att säkerställa kompetensförsörjningen, säger Lenita Granlund.

Utbildningsminister Gustav Fridolin poängterade också att det är viktigt att den som börjar arbeta i förskolan utan rätt utbildning kan få den under tiden den jobbar.

Om ni får fortsatt makt, kommer ni se till att det blir fler utbildningsplatser?

– Ja, mindre barngrupper och bättre förutsättningar i förskolan är en av de punkter som vi lyfter i Miljöpartiets valmanifest och för att lyckas med det behöver man fler utbildningsplatser.

KA:s granskning visar att många kommuner struntar i Skolverkets riktmärken för barngrupperna. Enligt Kommunals ordförande Tobias Baudin kan det bli aktuellt att kräva lagstiftning för att minska barngrupperna, ett så kallat maxtak.

När är det dags för ett maxtak?

– Om jag får fortsatt förtroende så blir ett av mina första möten att sitta ner med SKL och se finns det en vilja att faktiskt nå riktmärken för barngruppernas storlek. Då är vi beredda att höja de stimulansbidrag som är införda. Är det otydligt, då måste vi påbörja processen att titta på en lagstiftning, men det är mer omständligt, säger Gustav Fridolin.

Onsdagen är Miljöpartiets dag på Järvaveckan och har temat skola och utbildning. Det är tredje året som politikerveckan arrangeras på Spånga IP ett stenkast från Stockholmsförorterna Tensta och Rinkeby. Tanken med veckan är att folk och politiker ska komma närmare varandra och att utanförskapet i förorten ska bli mindre.

Från torsdag till söndag kommer Kommunal ha en monter. Järvaveckan avslutas söndagen den 17 juni, då är det Socialdemokraterna partiledare Stefan Löfven som talar från stora scenen. Järvaveckan arrangeras av föreningen The Global Village.