– Någon måste sätta dagordningen. Det är bra att Kommunal startar en sådan här diskussion, det är på tiden att det görs. Inkomstskatterna kommer att vara centrala i den framtida politiska diskussionen, sade den före detta statsministern vid ett seminarium om skatter och välfärd, som Kommunal arrangerade.

Kommunals ordförande Tobias Baudin sade att förbundet behöver fler och tydligare svar på hur de vill att välfärden ska finansieras, för att kunna vara den starka samhällsaktör man vill vara.

En rapport från Kommunals utredningsavdelning presenterades där välfärdens stora behov blir belysta men som också innehåller en genomgång av skattesystemets olika delar. Bland annat visar rapporten hur mycket lägre andelen statsbidrag är i Sverige jämfört med Norge. I Sverige består 24 procent av kommunernas intäkter av statsbidrag. I Norge är motsvarande siffra 36 procent.

Göran Persson förklarade att han är anhängare av det norska systemet med en platt kommunalskatt där alla betalar lika mycket och sen skjuter staten till.

– Skulle vi öka den statliga andelen pengar i det kommunala utjämningssystemet för att komma upp i de norska 36 norska procenten så är det säkert en 20-30 miljarder kronor som ska in där. Och då kan vi naturligtvis leverera, sade han.

LO:s chefsekonom Ola Pettersson instämde:

– Det som behövs är väldigt mycket mer statliga pengar i den kommunala sektorn. Vill man skapa bättre villkor i välfärden, villa man upprätthålla kvaliteten, då handlar det om klart över 100 miljarder kronor som vi behöver tillföra fram till 2022 i Sverige, sade Ola Pettersson.

Göran Persson talade en hel del om det orättvisa kommunala skattesystemet.

– Ju sämre kommunal service du har desto högre skatt betalar du, kan man förenklat säga. Det finns undantag, men kommunalskattesystemet har kommit till vägs ände, förklarade han.

Och enligt Perssons analys är konflikten stad-land en av de saker som gett grogrund för populistiska krafter i Europa och Sverige.

Men spelplanen är öppen, menade Persson för andra politiska diskussioner.

– Nyliberalismens tankar är slut nu. De är över. Nu är det rättvisa som ska gälla. Och de politiska krafter som förstår att utnyttja detta kommer att vara framgångsrika.

Och för att åstadkomma rättvisa behövs alltså en skattereform. Persson gick så långt som att utmåla detta till den viktigaste fackliga frågan just nu.

– Det finns inget som är viktigare för fackföreningsrörelsen nu än att driva opinion för att få en bra inkomstbeskattning av dem som arbetar i Sverige. Det är prioritet nummer ett, sade han och uppmanade LO att bjuda in de andra centralorganisationerna TCO och Saco till att diskutera en ”löntagarnas skatteutredning”.