Samtidigt ökar sympatierna för Sverigedemokraterna från 20 till knappt 25 procent, hos LO-medlemmarna. Båda dessa förändringar är de enda som är statistiskt säkerställda i mätningen från SCB.

Stödet för SD ökar både bland män och kvinnor. Nästan var tredje manlig LO-medlem sympatiserar nu med Sverigedemokraterna.

Mätningen är gjord under maj månad samtidigt som Socialdemokraterna gjorde flera migrationspolitiska utspel, något som alltså endast tycks ha gynnat Sverigedemokraterna.

Moderaterna är tredje största parti i LO-leden, med 13,7 procent. Vänsterpartiet får 9,5 procent av sympatierna och Miljöpartiet 2,1 procent, vilket gör att de röd-gröna partierna har en klar majoritet av sympatierna hos LO-medlemmarna.

Om man ser på hela väljarkåren, så är det även här förändringarna för Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som sticker ut. S backar från 33,6 till 29,6 och SD ökar samtidigt från 11,9 till 14,7 procent, statistiskt säkerställda förändringar båda två.

Jämfört med partisympatiundersökning SCB presenterade i förra veckan är stödet här alltså högre för S och lägre för SD. I den förra mätningen var frågan vad de tillfrågade skulle rösta på om det vore val i dag, medan dagens mätning handlar om vilket parti man sympatiserar mest med.

Mätningen är även nedbruten på offentliganställda, där ju många av Kommunals medlemmar finns. Och även här är trenden den samma. S rasar från 37,6 procent för ett halvår sen till 29,4 procent nu. Och SD ökar från 7,8 till 12,8 procent.

 

Fotnot: Bilden är licensierad under CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons.