Ständiga överbeläggningar och brist på personal har skapat en orimlig arbetsbörda för oss anställda på sjukhuset. Vår arbetsmiljö har under lång tid varit ansträngd. Vi springer fortare och fortare. 

Vi är de som vårdar patienter i korridorer och tv-rum. Den verkligheten betyder att sekretessen och integriteten går förlorad. Samtidigt ökar det svårigheten att hantera akuta situationer.

Vi är de som ser hur utrymningsvägar blockeras när vi placerar sängar utanför vårdrummen. Där syrgastuber används i felaktiga utrymmen, vilket innebär explosionsrisk vid brand.

Vi är de som upptäcker att patienternas utrymme kring sängen minimeras. Där ergonomiskt anpassat arbete, hantering av hot och våld-situationer och att stoppa smittorisken är uteslutet.

Vi är de som flyttar patienter mellan olika avdelningar. Som ser hur patienter riskerar vårdskador, onödigt lidande och påfrestning.

Vi är de som hanterar bemanningsproblematiken genom att ständigt introducera tillfälliga vikarier. Som hanterar den otrygghet som kommer av personalbrist och personalomsättning.

Vi är de som numera vant oss vid dubbelpass och att täcka för kolleger som slutar i förtid. Som lever med ständig stress och svårigheter att varva ner på ledig tid.

Vi är de som befinner oss i verklighetens medicin-avdelning på Hallands sjukhus Varberg. Den verklighet som fortgår trots att vi pekat på bristerna. Den verklighet som vi vet att beslutsfattare kan för-ändra.

Ändå är det inte oss ni lyssnar på. Ändå är inte vår kunskap och erfarenhet medräknad när ni planerar det ni kallar en hållbar och säker vård. Därför begär vi nu åtgärder för att få bukt på bristerna. 

Vi vill vara de som arbetar utan överbeläggningar, där patienter får plats och kan ges säker vård.

Vi vill ha fler kolleger som älskar sitt jobb, där tid-en räcker till både patienter och akutsituationer samt oss själva.

Vi vill se en långsiktig plan för en hållbar arbetsmiljö på vår arbetsplats, dit ny personal söker sig och vill stanna kvar.

Vi vill se att ni tar vår situation på allvar, för nu har vi fått nog. 

 

Görel Stoltz,
undersköterska vid Hallands sjukhus i Varberg

 

Fotnot: Region Halland har anmälts till Arbetsmiljöverket av skyddsombuden från Kommunal, Vårdförbundet och Hallands läkarförening.

Görel Stoltz

Yrke: Undersköt­erska Hallands sjukhus i Varberg, sektionsordförande.
Bor: Varberg.
Detta avgör valet: Att det satsas på vården kan nog vara en av de större frågorna som kan avgöra valet.