Varför ville du skriva den här boken?

– Jag ville titta närmare på vad djurparken är för en anläggning. I tingsrätten ville man förstå vargen. Där sas det att vargen lever i en värld av dofter. Då tänkte jag på vilken värld lever människan i. Vi lever i en värld av berättelser. Vårt förhållande till det vilda är en uppsättning berättelser. Berättelserna har ändrat sig över tid. Från det fattiga, jordbrukande Sverige för 100–200 år sedan till den rika moderna industrination vi är i dag. Djurparken är en eventpark för den nya berättelsen om det vilda. Varghägnet var en del av det.

Vad är din teori om varför djurvårdaren dog i varghägnet?

– Önskan eller målsättningen från djurparken var de anställda skulle bli en del av vargflocken. Det skilde på ett unikt sätt Kolmården från andra djurparker. Djurskötaren skulle vara vargflockens mamma – oerhört riskfyllt. I en vargflock omprövas maktordningen och det sker med våld och dominans. Efter intervjuer och min research är det så jag har förstått att olyckan kunde ske. Det fanns heller inga vittnen och de arbetade ensamma.

Var våra berättelser om det vilda en utgångspunkt för din bok eller var det något som växte fram?

– Det blev ett resultat av mina efterforskningar. Som barn var jag jätteintresserad av naturen. Jag har hade en väldigt nära relation till djur och natur. Men mycket av det är mer Disney och Arne Weise än  vad jag själv vill erkänna.

– Presskonferensen som hölls efter olyckan förbryllade mig. Den zoologiske chefen beklagade händelsen men sa också att det här kommer att skada vargens varumärke. Jag har aldrig hört någon prata så om ett djur. Det fick mig att fundera över att vargen som kulturell symbol har en berättelse.

Vad var det för berättelse du hittade?

– Vargen speglar den tid vi lever i. Det var högst naturligt på 1800-talet, i den utfattiga bondenationen när boskapen var livsviktig, att vargen demoniserades och att man ville utrota den. När Sverige går in i en era av modernisering återintroduceras vargen. Opinionen mot vargen var stark, men med bland annat tv-program ville man förändra bilden av vargen. Det blir ett sätt att ta avstånd från det gamla fattiga Sverige.

Vad hoppas du att läsaren ska få med sig av din bok?

– Jag hoppas kunna skingra röken som omgärdar lite av den här händelsen. Jag önskar också att läsaren ska analysera sin egen bild av det vilda.

Fotnot: Boken släpps den 12 juni på Albert Bonniers förlag.