Ann Jacobsson, som doktorerat vid institutionen för omvårdnad, har undersökt utmattningsdepression hos brandmän. Det visade sig inte vara särskilt vanligt alls. Bara en procent av brandmännen i undersökningen kände sig emotionellt utmattade och tre procent hade höga nivåer av stress. 

Som en jämförelse kan nämnas att när en motsvarande undersökning gjordes inom polisen blev siffrorna helt annorlunda. Närmare en tredjedel kände sig emotionellt utmattade.

Båda yrkesgrupperna har snarlik arbetssituation med snabba utryckningar där människors liv är i fara. Vad beror då skillnaden på?

Brandmännen i undersökningen beskriver en stark gemenskap. Arbetsstrukturen är given och de flesta är män – hela 96 procent.

Brandmännen beskriver också att de får möjlighet till återhämtning genom att det finns en balans mellan arbete på stationen och utryckning. De har också daglig fysisk träning.

En annan viktig faktor är att brandmän, till skillnad från poliser, oftast blir positivt bemötta. De betraktas som hjältar. 

– Jag tror att de andra blåljusorganisationerna kan lära från räddningstjänsten, framför allt kopplat till möjligheten för återhämtning efter akuta situationer och tydligheten i rollfördelning, men också utrymme för fysiskt träning, säger Ann Jacobsson, till tidningen Arbetarskydd.

 

Fotnot: Läs avhandlingen här.