Idag är det omröstning i riksdagen med anledning av regeringens förslag att begränsa möjligheterna att ta ut vinst ur välfärden. Jimmie Åkesson har annonserat att Sverigedemokraterna kommer att rösta emot regeringens förslag till vinstbegränsning. Kommunal kan bara konstatera att det är ett märkligt agerande från ett parti som vill framstå som ett vårdparti på arbetarnas sida. 

Kommunal arbetar för att få bort vinstdriften ur välfärden. Det gör vi för att säkerställa att de drivkrafter som leder till att man drar ner på personaltäthet, erbjuder sämre anställningsvillkor och ger lägre löner i syfte att göra vinst begränsas.

I grund och botten handlar det om att vinstdrift är en dålig grund för en bra välfärd. När cirka 80 procent av utgifterna inom t ex äldreomsorgen är personalkostnader kan man konstatera att det, generellt, blir personalen som betalar för de övervinster som delas ut till ägarna. Och det är i direkt motsats till en bra välfärd eftersom det är personalen, deras arbetsmiljö och villkor, som skapar kvalitén i välfärden.

Den oreglerade vinstdriften har helt enkelt fått till resultat att välfärdens yrkesskickliga undersköterskor och vårdbiträden just nu springer ännu lite fortare i just de vinstdrivna företagen. Vilket också är den upplevelse som medlemmarna i Kommunal förmedlar i vår stora medlemsundersökning.

Kommunals stora medlemsundersökning visar att undersköterskor och vårdbiträden hellre vill arbeta för kommunala arbetsgivare om de får välja. Oberoende av nuvarande anställning uppger klart flest att de helst vill arbeta för en kommunal arbetsgivare. Endast 7 procent av de undersköterskor som för närvarande arbetar för privata aktiebolag uppger att de helst arbetar för en vinstdriven arbetsgivare. Nära hälften hade istället föredragit att arbeta kommunalt.

Nästa kvalitetsfråga är personalens upplevelse av sitt arbete. Kommunals medlemsundersökning visar att anställda i vinstdriven äldreomsorg i genomsnitt är mindre nöjda, mindre motiverade samt känner mindre möjlighet till inflytande jämfört med anställda i kommunalt driven äldreomsorg.

Till sist: samtidigt som nästan varannan undersköterska anser att bemanningen i äldreomsorgen är så låg att det innebär en risk för de äldre uppgick den årsredovisade rörelsevinsten för fem av de största äldreomsorgskoncernerna i Sverige till 1,5 miljarder kronor (2016). Det motsvarar årskostnaden för 3 500 fler undersköterskor.

Detta är inte en hyllning till de kommunala arbetsgivarna. Det är heller inte en nedsabling av privata alternativ – det finns många som både fungerar väl för brukarna och är uppskattade arbetsgivare. Kommunal vill inte förbjuda privata alternativ inom välfärden. Det här handlar om vad som händer när vinstuttagen är helt oreglerade och vinstdriften tillåts härja fritt.

Kommunal konstaterar helt enkelt att vill man diskutera hur vi stärker kvalitén i vår gemensamma välfärd så handlar det om ökade resurser till högre löner, bättre arbetsmiljö och fler kollegor. Då har vi inte råd med att våra gemensamma skattepengar läcker ut i oreglerade övervinster.

Och därmed blir det också tydligt att Sverigedemokraterna idag ställer sig på direktörernas sida – inte välfärdsarbetarnas.

 

Tobias Baudin,
ordförande Kommunal