Långa sjukfall har ökat de senaste åren, men 2016 skedde ett trendbrott då sjukfallen minskade med fem procent. Minskningen har skett för anställda i såväl kommuner och landsting som i privat sektor. Det visar AFA Försäkrings rapport som samlat statistik fram till 2016. 

– Minskningen syns däremot inte i de yngsta åldersgrupperna, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring.

Även om sjukfallen för personer över 35 nu minskar är det den grupp där sjukskrivningarna totalt är flest. Det gäller framför allt kvinnodominerande yrkesgrupper som vårdbiträden, undersköterskor, och personliga assistenter. 

Det är framför allt psykiska diagnoser som ligger bakom sjukfallen tillsammans med sjukdomar i muskler och skelett.

När det gäller allvarliga arbetsskador är antalet oförändrat från året innan. Bland kvinnor i vård- och omsorgsyrken är fallolyckor vanligast. Olyckorna sker oftast till och från jobbet. Skaderisken är högst i Västernorrlands, Jönköpings, Gävleborgs och Västmanlands län.