OBS! Det här är en inaktuell artikel. Klicka här för information om vad som gäller på nationaldagen 2022.


Högst ob-tillägg har anställda inom vård och omsorg som tillhör Arbetsgivaralliansen. Lägst ob har hästskötare hos trav- och galopptränare.

Så här ser ob-ersättningen ut vid nationaldagen i några olika branscher:

Kommun- och landstingsanställda

SKL-avtalet

• 54,10 kr/timme från klockan 16.00 dagen före nationaldagen till klockan 07.00 på torsdagen.

• 62,20 kr/timme (natt-ob) klockan 22.00-06.00.

Anställda i Svenska kyrkan

Avtalet med Svenska kyrkan

• 56,70 kr/timme från klockan 16.00 dagen före nationaldagen till klockan 07.00 på torsdagen.

Privatanställda städare

Avtalet med Almega Tjänsteförbunden, serviceentreprenad

• 41,27 kr/timme från klockan 18.00 dagen före nationaldagen till klockan 06.00 på torsdagen.

Bussförare

Avtalet med Sveriges bussföretag

Linjetrafik:

• 37,75 kr/timme från klockan 16.00 dagen före nationaldagen till klockan 06.00 på torsdagen.

Beställningstrafik:

• 39,61 kr/timme från klockan 16.00 dagen före nationaldagen till klockan 06.00 på torsdagen.

Avtalet med KFS

Gäller både linjetrafik och beställningstrafik.

• 38,20 kr/timme från klockan 16.00 dagen före nationaldagen till klockan 06.00 på torsdagen.

Personliga assistenter (ej kommunanställda)

Avtalet med Vårdföretagarna

• 52,47 kr/timme från klockan 16.00 dagen före nationaldagen till klockan 07.00 på torsdagen.

(OBS! Ersättningen för arbete på ob-tid kan efter individuell överenskommelse vara som ett fast tillägg per månad eller annan period, eller ha bakats in i lönen vid lönesättning.)

Avtalet med KFO

• 52,12 kr/timme från klockan 18.00 dagen före nationaldagen till klockan 07.00 på torsdagen.

(OBS! Ersättningen för arbete på ob-tid kan efter individuell överenskommelse vara som ett fast tillägg per månad, eller ha bakats in i lönen vid lönesättning.)

Avtalet med KFS

• 51,64 kr/timme från klockan 19.00 dagen före nationaldagen till klockan 07.00 på torsdagen.

Anställda i privat vård och omsorg

Avtalet med Vårdföretagarna, Vård, behandlings- samt omsorgsverksamhet (Bransch E)

• 51,82 kr/timme från klockan 16.00 dagen före nationaldagen till klockan 07.00 på torsdagen.

(OBS! Ersättningen för arbete på ob-tid kan efter individuell överenskommelse vara som ett fast tillägg per månad, eller ha bakats in i lönen vid lönesättning.)

Avtalet med Vårdföretagarna, äldreomsorg (Bransch F)

• 50,80 kr/timme från klockan 16.00 dagen före nationaldagen till klockan 07.00 på torsdagen.

(OBS! Ersättningen för arbete på ob-tid kan efter individuell överenskommelse vara som ett fast tillägg per månad, eller ha bakats in i lönen vid lönesättning.)

Avtalet med KFO

• 53,06 kr/timme från klockan 16.00 dagen före nationaldagen till klockan 07.00 på torsdagen.

Avtalet med KFS

• 54,60 kr/timme från klockan 16.00 dagen före nationaldagen till klockan 07.00 på torsdagen.

Avtalet med Arbetsgivaralliansen

Från klockan 06.00 på nationaldagen till klockan 00.00 på torsdagen.

Månadslönen dividerat med 200. Här finns ett tak i beräkningen av månadslön på högst 20 047 kr/månad, så den högsta möjliga ob-ersättningen är 100,25 kr/timme.

Ambulanspersonal

Avtalet med Vårdföretagarna

• 48,43 kr/timme från klockan 19.00 dagen före nationaldagen till klockan 06.00 på torsdagen.

Hästbranschen

Avtalet med Almega Tjänsteföretagen

Banarbetare vid travbanor:

• 53 kr/timme för arbetstid efter klockan 16.30 på tisdag och på nationaldagen.

Ridhusinstruktörer/ridlärare, hästskötare och övrig personal i ridhusföretag:

• 40 kr/timme för arbetstid efter klockan 17.30 på tisdag och på nationaldagen.

Hästskötare och övrig personal hos trav- och galopptränare:

• 36 kr/timme för arbetstid efter klockan 17.30 på tisdag och på nationaldagen.

Lant- och jordbruksanställda

Avtalet med SLA

• 99 kr/timme för arbete på nationaldagen.

Fotnot: Kommunal har ett 60-tal avtal. Om du hör till ett annat avtal än de uppräknade kan du kontakta ditt lokala fack eller Kommunal Direkt om du har funderingar kring vad som gäller dig.