Den 7 juni sker en viktig omröstning i Sveriges riksdag. Då ska partierna för första gången på allvar bekänna färg – hur vill de ha det med vinstjakten i skolan och äldreomsorgen? Regeringen har lagt fram ett lagförslag som innebär att skattepengar alltid ska gå till välfärdens verksamheter – men alliansen och Sverigedemokraterna säger att de ska rösta nej till förslaget. Det innebär att vinstjakten tillåts fortsätta.

Så lät det inte i valrörelsen 2014. Sverigedemokraterna lovade då att de skulle reglera välfärdsföretagen och deras obegränsade möjligheter att ta ut vinster. Men under mandatperioden har de dock svikit detta löfte och de står nu på riskkapitalisternas sida.

Vad är då problemet med vinstjakten i äldreomsorgen? I all sin enkelhet kan det beskrivas som att en vinstdrivande verksamhet alltid har pengar som mål medan en icke vinstdrivande verksamhet använder sina pengar som medel för att nå målet – dvs verksamheten i sig. Denna skillnad gör vinstdrivande företag mer innovativa och kreativa, men innebär samtidigt risker för att kreativiteten sker på oönskade områden.

I äldreomsorgen har vi tyvärr sett sådana tecken på oönskad kreativitet. Först och främst gäller det personalens villkor. I vinstdrivande omsorgsverksamhet är lönerna i snitt 1800 kr lägre per månad och på särskilda boenden är bemanningen i snitt 10 procent lägre. Samtidigt är andelen deltidsanställda högre. Det är alltså personalen som fått bekosta företagens miljardvinster. Det kan vi Socialdemokrater aldrig acceptera.

Besparingar i personalen är dessutom samma sak som att spara på kvaliteten. I äldreomsorgen uppstår kvaliteten i mötet mellan den äldre och den anställde. För att omsorgsmötet ska bli bra krävs tid och kontinuitet att bygga upp en god relation. Då krävs utbildad personal, som har bra arbetsvillkor och som blir litad och lyssnad på. Vi behöver därför satsa mycket mer pengar på att göra äldreomsorgens arbetsplatser mer attraktiva, då kan vi inte samtidigt låta pengar rinna i väg till vinster.

Socialdemokraternas vision för framtidens äldreomsorg är en mer individuellt anpassad äldreomsorg där den enskilde har större valfrihet över vad och hur omsorgen ska ges. Det är en äldreomsorg med utbildad omsorgspersonal, högre personaltäthet och med en förbättrad samverkan med hälso- och sjukvården. Det är en äldreomsorg där den moderna välfärdstekniken kommer till sin rätt och där den äldres anhöriga får ett bättre stöd. Det handlar helt enkelt om trygghet, för den äldre och för dennes anhöriga.

Detta kommer att kosta pengar. Då kan vi varken sänka skatten eller tillåta obegränsade vinstuttag. Det är det som omröstningen den 7 juni handlar om. Jag uppmanar alla väljare att noggrant notera hur de olika partierna röstar i riksdagen och komma ihåg detta inför höstens riksdagsval. Vi kan stoppa vinstjakten redan under nästa mandatperiod.

 

Lena Hallengren (S),
äldreminister