Den totala inkomsten för pensionärer som har garantipension och maximalt bostadstillägg låg för tolv år sedan 2000 kronor över gränsen för det som benämns som låg ekonomisk standard. I dag skiljer det bara 130 kronor.

Låg ekonomisk standard betyder att inkomsten är lägre än 60 procent av medianinkomsten i ett land. I Sverige ligger det på 12 570 kronor i månaden efter skatt för en ensamstående. Det här är ett mått som visar hur mycket pengar man har i förhållande till den övriga befolkningen. Därför går det inte att dra slutsatsen av Pensionsmyndighetens rapport att fler pensionärer blir fattigare, enligt analyschef Ole Settergren. 

Fler medborgare har fått det bättre ekonomiskt, medan samma utveckling inte skett för de fattigaste pensionärerna. Nivån på garantipensionen och bostadstillägget har inte höjts i samma utsträckning.

– I och med inkomsttillväxten för de förvärvsaktiva har varit kraftigare än tillväxten i grundskyddsnivån, så har fler kommit nära den här gränsen, säger Ole Settergren, till Sveriges Radio.

Andelen pensionärer med låga inkomster ligger i Sverige på cirka 12 procent och har inte förändrats så mycket de senaste åren. Andelen motsvarar ungefär snittet för EU-länderna, men är högre än andra nordiska länder.

Den blocköverskridande pensionsgruppen har föreslagit en höjning av pensionerna till de sämst ställda och även en höjning av bostadstillägget.