Norges motsvarighet till Statistiska Centralbyrån har undersökt hur personalsammansättningen i förskolan påverkar barns inlärning och skolresultat.

Det som framkommer är att barn i lågstadieåldern som gått i en förskola med en hög andel män presterar bättre på språk- och matematikprov. Forskningen hittar inget statistiskt samband mellan till exempel förskolepersonalens utbildning och skolresultat. 

– Det är intressanta resultat, säger Tobias Skogsberg, barnskötare och Kommunals huvudskyddsombud i Luleå.

– Det visar att vi behöver ha en mer blandad kår i förskolan, att det ger resultat.

Tobias Skogsberg är en av två kontaktpersoner i det kommunala nätverket Män i förskolan. Under två dagar per månad kan Tobias Skogsberg och en kollega som är förskollärare arbeta med nätverket på betald arbetstid. 

– Vi jobbar bland annat med rekryteringsprocesser och vi stöttar även närliggande kommuner.

Den norska forskningen visar dock inte varför en hög andel män i förskolan bidrar till högre resultat. Det kanske kan ha att göra med att män beter sig annorlunda mot barnen, funderar rapportförfattarna.

– Det är en intressant fråga. Det kan vara så att män i förskolan får rollen att man förväntas jobba med mer aktiva lekar, idrott och sport. Eller att man blir snickaren eller vaktmästaren. Jag tror i dag att många män har samma ambitioner som kvinnor har när det gäller omsorgsdelen, säger Tobias Skogsberg, som gärna skulle se en svensk forskningsrapport på det här ämnet.

I Luleå kommun är det i dagsläget cirka tre procent män som arbetar i förskolan. Tobias Skogsberg hoppas att Luleå kommun ska öka andelen.

– Vi har pratat med kommundirektören om att hitta ett gemensamt mål att uppnå. Vi tycker att tio procent män är rimlig siffra. Det måste finnas en tydlighet som visar att det här vill vi satsa på.

Han har också mål för kommunens nätverk. 

– Jag hoppas att vi kan få tillgång till studie- och yrkesvägledarnas möten med elever i grundskolan. Då skulle vi nå fler killar. I dag är det vanligt att killar börjar jobba i förskolan för att man har någon form av pedagog i släkten, säger Tobias Skogsberg.

 

Fotnot: Läs rapporten här (extern länk, engelsk text).