I en debattartikel den 28 maj i Svenska Dagbladet skriver LO-topparna: ”I dag får hälften av alla kvinnor i LO-yrken bara deltid, fastän de flesta vill arbeta mer. Därför vill LO att den som bara har erbjudits deltid eller visstid, får rätt att säga upp sig på dagen. Det pressar arbetsgivarna att erbjuda trygga anställningar, eftersom personal med otrygga anställningar inte längre kan tas för given.”

Men förslaget har aldrig förankrats i LO:s styrelse.

Två dagar efter debattartikeln presenterar Socialdemokraterna vid en presskonferens sin handlingsplan för tryggare jobb, med en rad vallöften som bland annat ska ge visstids- och deltidsanställda ökade rättigheter.

Handels ordförande Susanna Gideonsson, suppleant i partiets verkställande utskott, är med vid presskonferensen för att understryka den fackliga uppslutningen bakom förslagen.

Bland annat finns ett förslag om att deltidsanställda ska ha rätt till halverad uppsägningstid, i de flesta fallen från en månad till 14 dagar, för att kunna byta till ett jobb på heltid.

Susanna Gideonsson, blir liksom arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, förvånad över frågan varför inte Socialdemokraterna ställer sig bakom det LO-krav Karl-Petter Thorwaldsson och Therese Guovelin, fört fram.

– Att det är ett LO-krav stämmer inte. Det är inte förankrat i LO-styrelsen, vi har aldrig diskuterat förslaget, säger hon.

Susanna Gideonsson har också invändningar mot det förslag Karl-Petter Thorwaldsson och Therese Guovelin lanserar.

– Om någon säger upp sig och lämnar jobbet samma dag kan det sätta dem som är kvar i svårigheter. Vi behöver ordning och reda på arbetsplatserna, säger hon.

Att även visstidsanställda skulle ha samma rätt som deltidsanställda med kortare uppsägningstid har aldrig diskuterats i partiledningen innan handlingsplanen presenterades.

– Vi ser stora fördelar med att det just är deltidsanställda som ska ha den möjligheten. I kommuner och landsting finns en överenskommelse om rätt till heltid. Det saknas på den privata sidan. Därför riskerar vi att förlora arbetskraft från våra branscher till den offentliga sidan där möjligheten till heltid är större.

Karl-Petter Thorwaldsson säger först till Kommunalarbetaren att det som står i debattartikeln i Svenska Dagbladet är förankrat i LO-styrelsen.

Men han medger senare att förslaget om att visstids- och deltidsanställda skulle kunna lämna jobbet på dagen inte har diskuterats i styrelsen.

– Det är ett förslag från Therese Guovelin och mig. Men jag tycker att det är ett bra förslag med tanke på att arbetsgivarna måste vara rädda för att förlora anställda när det samtidigt råder brist på arbetskraft. Jag kommer att fortsätta att driva detta förslag även om det inte är förankrat i LO-styrelsen.

Karl-Petter Thorwaldsson tillägger att han inte tycker att förslaget på något sätt står i motsatsställning till det handlingsprogram Socialdemokraterna presenterat.

– Det är ett mycket radikalt handlingsprogram som LO till hundra procent står bakom, säger han.