Nyligen skrev företrädare för sju LO-förbund i Stockholm en debattartikel i Arbetet där de tar avstånd från den senaste tidens allt hårdare tongångar mot flyktingar. En av undertecknarna är Jessica P Klemetsson, ordförande i Kommunal Stockholm och ledamot i Kommunals förbundsstyrelse.

Men migrationspolitiken är känslig för LO-förbundens 14 ordföranden. De allra flesta av dem ställer upp på Socialdemokraternas tuffare tag.

Bland annat vill partiet att tillfälliga uppehållstillstånd ska fortsätta att vara regel i asyllagstiftningen istället för permanenta. Detta ska gälla tills Sverige inte tar emot fler flyktingar i förhållande till sin storlek jämfört med övriga EU-länder.

Kommunals ordförande Tobias Baudin är en av dem som stöder partiets tuffare linje. Detta trots att han ser problem med att det även efter 2019 bara ska beviljas tillfälliga uppehållstillstånd eftersom de försvårar integrationen.

– Men tillfälliga uppehållstillstånd är väl en del i den helhet som regeringen ser som nödvändig, säger Tobias Baudin till Arbetet.

Ordföranden i Seko, Transport, Elektrikerna och Fastighets har dock svårt att ställa upp på den skärpta migrationspolitiken.

– Jag inser att något måste göras. Men de här förändringarna går för långt. Vi har råd att visa oss mer generösa. Man kan ställa högre krav på de nordiska länderna än på dem som har sämre ekonomi, säger Magnus Petterson, Fastighets ordförande, till Arbetet.