På torsdag den 31 maj är det sammanträde för kommunfullmäktige i Malmö Stad. Vänsterpartiet kommer då att lyfta en fråga av stor betydelse för alla som jobbar i vår gemensamma välfärd, nämligen rätten till ett tryggt arbete.

Allmän visstid är en väldigt otrygg anställningsform, den innebär att arbetsgivaren helt godtyckligt kan låta bli att erbjuda fasta anställningar. På nationell nivå driver Vänsterpartiet att denna anställningsform försvinner, något som kan göras genom en enkel lagändring, men fram tills dess att det blir verklighet har Malmö Stad ett ansvar. 

Malmö Stad är den största arbetsgivaren i Malmö och en av de största i Skåne (bara Region Skåne är större). För Vänsterpartiet är det av yttersta vikt att ge de anställda bra villkor och trygga jobb i en organisation som är politiskt styrd och som finansieras av våra gemensamma skattepengar.

I sjukvården, skolan, socialtjänsten och äldreomsorgen finns stora problem som grundas i ett mer intensivt arbetstempo och brist på inflytande över arbetet. Den mänskliga kostnaden är enorm – tusentals kvinnor och även män slits ut av sina arbeten, går till jobbet fast de är sjuka och får sina liv förkortade. I längden drabbar det oss alla – delar av offentlig sektor lider sedan decennier av oacceptabla sjuktal som gjort det svårt att upprätthålla kvaliteten i skola, vård och omsorg. Det är också tydligt i Malmö Stads redovisningar mot vilka yrkesgrupper allmän visstid framförallt riktas:

Elevassistenter hade under 2017 de mest otrygga anställningarna då enbart 56,1 procent var tillsvidareanställda, medan sektionschefer var de mest trygga, hela 98 procent av dessa hade en tillsvidareanställning (Se fotnot). 

Otrygga jobb ger otrygga liv och innebär att den arbetande blir än mer utlämnad till arbetsgivaren. Det ger människor osäkerhet i om de ens kommer att kunna försörja sig och ger dessutom följdproblem för individen – det kan till exempel vara svårt att få en lägenhet utan fast anställning och det ökar risken för sexuella trakasserier. Det är svårare att larma om dålig arbetsmiljö eller dålig verksamhet om du inte vet om du får stanna kvar. Otrygga jobb försvårar också facklig organisering och ger i längden både sämre arbetsmiljö och en sämre välfärd.

Så kan vi inte missköta skattepengarna! Våra gemensamma skatter ska gå till en bra välfärd där personalen har bra villkor, trygghet i arbetslivet och möjlighet att utvecklas. För att det ska ske måste allmän visstid bort.

Vänsterpartiet föreslår därför att kommunfullmäktige på torsdag uttalar att Malmö stad inte ska använda allmän visstid som anställningsform. Vi tycker att det är tråkigt att de styrande Socialdemokraterna inte väljer att ställa sig bakom vår motion, en grundpelare i att skapa en trygg och bra stad är att ta sitt ansvar som arbetsgivare.

 

Hanna Thomé (V),
oppositionsråd, Malmö Stad

Emma-Lina Johansson (V),
kandiderar på andra plats till kommunfullmäktige

 

Fotnot: Anställningsformer i Malmö stad.