Förslagen innehåller punkter som redan är kända som S-förslag, men även en del nya.

Statsminister Stefan Löfven vädjade om egen majoritet efter valet när han presenterade handlingsplanen vid en presskonferens på onsdagen.

– Då ska ni få se på trygghet, sa han.

 

Så här ser handlingsplanen ut:

 

1. Trygga anställningar

a) Avskaffa Allmän visstid
b) Stärkt rätt till heltidsanställning-genom att i lag ge deltidsanställda rätt till förkortad uppsägningstid när de vill säga upp sig.
c) Rätt till faktiskt arbetstidsmått i anställningskontraktet-vilket skulle motverka sms-anställningar.
d) Begränsa delade turer-ett löfte om att S-politiker i stat, kommuner och landsting som arbetsgivare ska verka för att delade turer minskas.

 

2. Stopp för hyvling

Uppsägningstid och turordningsregler ska gälla oavsett skälet till att arbetstiden minskas.

 

3. Reglera arbetskraftsinvandring till bristyrken

Här finns ett antal punkter som Socialdemokraterna presenterat förslag om.

 

4. Stopp för missbruk av subventionerade anställningar

Ett antal punkter om ökad kontroll av hur subventionerade anställningar samt utvidgade möjligheter till sanktioner mot arbetsgivare som missbrukar systemet.

 

5. Bekämpa arbetslivskriminalitet och osund konkurrens

Skärpta kontroller och begränsning av rätten till F-skattsedel för att motverka ofrivilliga egenföretagare.

 

6. Schysta villkor vid offentliga upphandlingar

Bland annat krav på kollektivavtalsenliga villkor vid upphandlingar under tröskelvärdet i Lagen om offentlig upphandling.

 

7. Stopp för lönedumpning

Nya regler till följd av EU:s nya regler om lika lön för lika arbete oavsett plats. Reglerna handlar om villkoren för EU-medborgare som tillfälligt arbetar i ett annat EU-land, till exempel polska lantarbetare som kommer till Sverige.

 

8. Stärkt skydd mot trakasserier i arbetslivet

Arbetsgivaren måste även säkerställa en bra arbetsmiljö som förhindrar att anställda utsätts för trakasserier och övergrepp från kunder, patienter och brukare.

 

9. Stärkt regelverk för bättre arbetsmiljö

Utökat arbetsmiljöansvar för arbetsgivare och utökad rätt för regionala skyddsombud att gå in på arbetsplatser där det inte finns medlemmar.

 

10. Omställning

Att med parterna träffa överenskommelser om bättre omställningsavtal och förbättra systemet med korttidsarbete vid lågkonjunktur så att det skapas möjlighet till kompetensutveckling som alternativ till uppsägning.