För tio år sedan hade Kommunal en organisationsgrad på drygt 71 procent, ifjol låg den på drygt 58 procent när det gäller anställda i kommun och landsting, visstidsanställda inräknade. Statistiken redovisades på förbundsmötet av Johan Ingelskog som leder Kommunals värvningsarbete och strategigruppen som ska förändra Kommunal till 2022.

– Vi har en stor utmaning kvar. Det är vår organisationsgrad. Ni ser att vår sektor växer så att det knakar, vi värvar väldigt mycket, men vi värvar inte tillräckligt, då får man effekten att organisationsgraden sjunker, sa Johan Ingelskog.

I fjol värvade Kommunal cirka 52 000 nya medlemmar, samtidigt ökade Kommunal med 858 medlemmar. Omsättningen är cirka 10 procent när medlemmar går i pension eller byter bransch.

Kommunal startade förändringsarbetet för två år sedan för att stärka organisationen och öka medlemsantalet till 2022. Robottuppen var en del av den. Nu fortsätter Kommunal arbetet för att öka medlemsnyttan, stärka medlemsrekryteringen, höja organisationsgraden och förtroendet. 

 

LÄS OCKSÅ: ”Medlemsvärvning viktigare än allt”

 

Eva Fornefors, avdelning Öst, ingår i strategigruppen. Hon berättade hur avdelningen slagit ihop 27 sektioner till åtta.

– De små sektionerna klarade inte att upprätthålla kontakten, det här underlättar för medlemmarna, nu finns det någon som i större utsträckning kan svara i telefon, expeditionerna är kvar, sa Eva Fornefors.

Avdelningen har också beslutet att förtroendevalda ska arbeta i sina ordinarie yrken minst sex veckor per år för att komma närmare medlemmarna.

Sladjana Gustafsson, Väst, som också ingår i strategigruppen, berättade om hur hon praktiserat i en rad kommunalaryrken.

En av Kommunals utmaningar är att medlemmar upplever att de får vänta länge på svar.

I början av 2017 besvarade Kommunal Direkt 54 procent av medlemmarnas samtal. Med en ny organisation ökade svarsfrekvensen till 96 procent, enligt Kommunals årsredovisning.

I Ale har sektionen arbetat för att öka tillgängligheten lokalt.

– Vi har flyttat makten till arbetsplatsombuden som kan verksamheten bättre och mentorer som kan stötta dem. De mailar, vi servar och de gör jobbet, berättade Sladjana Gustavsson.

Det har ökat engagemanget och antalet arbetsplatsklubbar. Samtidigt har organisationsgraden kartlagts för att hitta rätt fokus.

När hon sedan sa att organisationsgraden bland privatanställda i Ale är 100 procent möttes hon av applåder från förbundsmötet. Bland kommunanställda är den 68 procent visstidsanställda inräknade.