Tredje vice ordförande Lisa Bengtsson lyfte fram vikten av att nå även dem som inte har möjlighet att fysiskt komma i väg på medlemsutbildningar.

Utbildningen är än så länge på teststadiet men ska vara helt klar inom några veckor.

Det digitala utbildningspaketet består av 24 olika så kallade moduler, där grunderna lärs ut vad gäller till exempel kollektivavtal, vad som gäller vid arbetslöshet, medlemsförsäkringar med mera.

Grundtanken är att vilken medlem när som helst var som helst ska kunna gå in och vara med i en digital medlemsutbildning. På det här sättet hoppas man också kunna locka fler till de fysiska medlemsutbildningarna.

– Den som går en digital medlemsutbildning kommer också kunna anmäla att den är intresserad av att få mer facklig utbildning, och då kommer vi kontakta dem, sade Lisa Bengtsson.