Valberedningen ska föreslå namn till ledningen och vilka personer som ska sitta i Kommunals förbundsstyrelse när den väljs på kongressen nästa år, och om det behövs därefter föreslå kandidater till fyllnadsval om uppdrag skulle bli vakanta.

Valberedningen som minskar från nio till sju består av följande personer, som samtliga ingick i förbundsstyrelsens förslag:

Sladjana Gustafsson, personlig assistent och förtroendevald i Kommunal Väst. Hon utsågs till sammankallande och satt även i den förra valberedningen.

Christer Andersson, vårdare, som även han satt med i den förra valberedningen, förtroendevald Kommunal Stockholms län.

Maria Burlin, undersköterska, förtroendevald Kommunal Norrbotten. Ny.

Preben Widerberg, vårdare, förtroendevald Kommunal Skåne. Ny.

Margaretha Leonardsson, undersköterska, förtroendevald Kommunal Öst. Ny.

Margaretha Johansson, ombudsman på förbundskontoret. Ny.

Sirpa Bergenstoff. Ombudsman, Kommunal Vänerväst. Ny.