Mellan 2009–2013 låg andelen indragningar på en lägre och jämnare nivå. Under de tre senaste åren har indragen sjukpenning ökat, särskilt för vissa grupper. Personer mellan 60–64 år och personer som är födda utomlands, som har låg utbildning och var sjukskrivna för sjukdomar i muskler och skelett fick oftare än andra grupper sjukpenningen indragen. 

Granskningen visar också att indragen sjukpenningen ökar för personer med eftergymnasial utbildning i åldrarna 40–49 år som var sjukskrivna på grund av psykiatriska doser, men att andelen indragningar ändå ligger lägre för de här grupperna. 

Störst andel personer som fick sin sjukpenning indragen efter dag 180 i rehabiliteringskedjan år 2017 fanns bosatta i Norrbottens län (23 procent) och Jämtlands län (20 procent). Lägst andel var bosatta i Östergötlands län (5,2 procent) och i Södermanlands län (5,3 procent). 

– Det kan finnas skäl för att det finns vissa skillnader i andelen indragningar i olika delar av landet. Men för att sjukförsäkringen ska upplevas som rättssäker är det angeläget att indragningarna ligger på en relativt jämn nivå och att det inte finns påtagliga skillnader i olika delar av landet, säger Martin Söder, projektledare för granskningen, i ett pressmeddelande.