En stor majoritet i EU-parlamentet sa i dag ja till nya regler i utstationeringsdirektivet. Förändringen innebär att till exempel polska lantarbetare som tillfälligt arbetar i Sverige ska ha samma lön som om någon som bor i landet utförde arbetet.

I dag gäller att arbetsgivaren bara är skyldig att betala minimilön enligt avtal till utstationerade.

Arbetsgivaren måste nu se till att de tillfälligt anställda bor anständigt, det blir inte längre tillåtet att inhysa dem i tält eller i överfulla rum utan tillgång till kök och badrum.

Reglerna för utstationerad arbetskraft ska gälla från den första dagen de arbetar i ett annat land. Senast efter 18 månader ska hemlandets villkor i lagar och avtal gälla fullt ut om de utstationerade då fortfarande arbetar kvar.

Fram till dess omfattar kravet på likabehandling bara den hårda kärnan; lön, arbetstid och semester.

EU-länderna har två år på sig att införa de nya reglerna i sin lagstiftning.

Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO, säger att det är en stor seger att EU ger medlemsländerna utökade möjligheter att införa regler som motverkar social dumping och underbudskonkurrens.

– Men det finns delar av direktivet som är oklara och behöver skärpas i den nationella lagstiftningen. Till exempel när det gäller vad som ska gälla för resor, logi och mat. Vi vill att det i lagen ska vara utom allt tvivel att arbetsgivaren inte tillåts dra av på lönen för sådana kostnader.

Claes-Mikael Jonsson tillägger att regeringen nu snabbt bör tillsätta en utredning om hur de nya EU-reglerna ska kunna införlivas i svensk lag.

Formellt fattas det ett steg innan de nya EU-reglerna är antagna. EU:s ministerråd (representanter för medlemsländernas regeringar) ska formellt godkänna det förslag EU-parlamentet antagit. Det väntas ske senast den 21 juni då arbetsmarknadsministrarna träffas.