Luleå har problem med rekrytering av personal till hemtjänsten. Fler vill bo hemma och kortare tider på sjukhus leder till att mer vård utförs i hemmen.

– Det känns fantastiskt viktigt. Just hemtjänsten är ett prioriterat område, säger Krister Johansson, facklig-politisk ansvarig för Kommunal i Luleå.

Förslaget är därför ett försökt att locka fler till undersköterskor till hemtjänsten.

– Det sänder väldigt viktiga signaler att vi vill satsa på den här yrkesgruppen, säger Krister Johansson.

Förslaget kommer att kosta sex miljoner kronor och beslut fattas i kommunfullmäktige den 18 juni.