Den 4 juni ska EU-parlamentets transportutskott ta ställning till ett kompromissförslag när det gäller reglerna för godstransporter och busstrafik längre än 50 kilometer.

Nya regler har diskuterats i över ett år. Olika kompromissförslag har presenterats. I den senaste versionen, som transportutskottet ska rösta om nästa vecka föreslås bland annat att:

Dygnsvilan utökas till 12 timmar, men den kan styckas upp i tre delar på 9 timmar+2timmar+1 timme. Dygnsvilan ska då börja kunna tas ut som rast under ett arbetspass.

Rasterna kan kortas så att det blir tre raster på vardera 15 minuter efter 4,5 timmars körning. I dag är första rasten på 15 minuter sedan 30 minuter alternativt 45 minuter enligt Kommunals avtal.

Susanne Gällhagen är mycket kritisk till förslaget att dygnsvilan börjar ticka vid rast.

– Det är bra att dygnsvilan utökas med en timme. Men i praktiken kan förslaget innebära att dygnsvilan sänks till 9 timmar beroende på hur tjänsten ser ut med schemalagda raster.

Hon är också emot att raster ska kunna styckas upp på 15 minuter vardera efter 4,5 timmes körning.

– Det är för kort tid för återhämtning.

Kommunal försöker tillsammans med Seko, Transport och deras gemensamma Europainternational, Europeiska Transportarbetarefederationen, stoppa dessa förslag.

– Vi tar nu kontakt med politiker inom EU och våra regeringar för att stoppa planerna på att försämra villkoren för våra förare, säger hon.