Andelen svenskar som lever under fattigdomsgränsen har ökat i flera grupper. Det visar KA:s granskning.

Bland ensamstående med barn, utrikesfödda och pensionärer är ökningarna stora från 2003 till 2016, visar färska siffror från SCB.

Andelen fattiga bland de som arbetar har minskat något men ökar bland kvinnor där många av Kommunals medlemmar återfinns. Många människor tvingas ha flera olika jobb för att få det att gå runt. Det är både slitsamt och svårt att få vardagen att gå ihop när man har flera olika arbetsgivare. Cilla, 52 år, berättar att hon som mest har haft fyra olika arbetsgivare samtidigt, något som varit väldigt tufft. Cilla menar att det är galet att det inte går att leva på lönen från en anställning hos en arbetsgivare. Det är hon inte ensam om att tycka.

Det är bekymmersamt för hela vårt samhälle att många människor inte kan leva på sin lön. Samtidigt som allt fler får kämpa ännu hårdare för att få ekonomin att gå ihop, finns det också grupper där välståndet blir större. Stora skillnader mellan grupper i samhället innebär att segregationen ökar, vilket riskerar att skapa spänningar. Därför är det viktigt att politikerna inser allvaret och arbetar aktivt med att alla ska kunna leva på sin lön och ha rätt att arbeta heltid om de vill och orkar hos en och samma arbetsgivare.

Efter att ha arbetat ett helt liv ska man inte heller behöva vända på varje krona för att få pengarna att räcka till mat och hyra hela månaden, men så är det för många pensionärer i dag. Anna-Lisa Larsson och Berth Larsson är två av dem som för KA berättar om hur de får vända på varje slant för att få ekonomin att gå runt. Om de inte hade varandra skulle det inte gå. Här måste det till en förändring och politiska lösningar som gör att den som arbetat ett helt liv kan leva på sin pension.

Man brukar säga att ett samhälle bedöms genom hur man tar hand om sina äldsta och yngsta medborgare. Det går bra för Sverige ekonomiskt, då borde vi ha färre som lever under fattigdomsgränsen, inte fler.

Illustration: Magnus Bard