Sedan 2005 har andelen 65-plussare med vårdyrken i landstinget ökat. 2001 var 1,1 procent av personalen över 65 år. 2017 var andelen fem procent, visar statistik från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som Dagens Samhälle tagit fram. 

De flesta som arbetar kvar är barnmorskor och läkare, men andelen undersköterskor och skötare är över snittet – 5,3 procent.

De flesta arbetar deltid och på timmar.

Det finns flera orsaker till att vårdpersonal arbetar kvar trots att de uppnått pensionsåldern. När det gäller undersköterskor kan det handla om att pensionen är så låg att de rent ekonomiskt behöver jobba längre. Landstingen har behov av fler vårdanställda. 

Det finns förslag från kommunalare på hur fler undersköterskor skulle kunna jobba kvar efter 65. 

– De skulle exempelvis kunna gå ned till 75 procent, men få behålla fulltidslönen, säger Adifeta Hoxa, undersköterska och arbetsplatsombud för Kommunal, till Dagens Samhälle.