Under våren har gräsrotsrörelsen Förskoleupproret synts mycket i medierna med berättelser från barnskötare och förskollärare som samstämmigt vittnat om en ohållbar arbetsmiljö.

Lördagen den 26 maj har nätverket ordnat en rad manifestationer runt om i landet, bland annat i Göteborg, Skellefteå, Norrköping och Stockholm (se faktaruta). I Umeå har man redan haft sin manifestation och i Malmö är den planerad till nästa helg. Barnskötaren Veronika Kihlberg från Partille ska resa till Göteborg med sin familj som alla ska bära Förskoleupprorets orangea tröjor.

– Barnen ska få orangea ballonger, det blir lite tungt med plakat för dem, säger hon.

Laisa Conde.
Laisa Conde.

Hittills är det cirka 2000 personer som har anmält att de kommer delta i manifestationen i Göteborg på lördag men arrangörerna hoppas på många fler. Laisa Conde är barnskötare på förskolan Runskriftgatan 6 på västra Hisingen. Hon ska vara funktionär på manifestationen och säger så här om varför hon tycker det är viktigt att demonstrera.

– Det är mycket som inte fungerar i förskolan och jag tycker det är viktigt att vi bryter tystnadskulturen och börjar prata om problemen.

Framför allt vill hon se mindre barngrupper och bättre personaltäthet. Själv jobbar hon i en småbarnsgrupp med 16 barn på tre pedagoger.

– Det är svårt att hinna se varje barn. Jag hoppas att vi kommer bli hörda nu och att vi får fler föräldrar att öppna sina ögon och engagera sig för jag tror inte de vet hur det ser ut i förskolan idag, säger Laisa Conde.

”Jag tror faktiskt att Metoo-rörelsen har gjort mycket, att man känner att det går att göra sig hörd.”

KA har tidigare berättat om en tystnadskultur i förskolan som gör att många anställda inte vågar säga ifrån eller berätta för föräldrar om hur illa det är. Att förskolepersonalen går ut i stora demonstrationer är inte vanligt.

Varför händer det här nu? Veronika Kihlberg har en möjlig förklaring.

– Jag har funderat på det där och jag tror faktiskt att Metoo-rörelsen har gjort mycket, att man känner att det går att göra sig hörd. Att det inta bara handlar om att vi gnäller, utan vi kan gå ut och få stöd av varandra när vi säger att det räcker nu, säger hon.

Jessica Ståhlberg är en annan barnskötare som ska gå i manifestationen i Göteborg på lördag. Hon arbetar på en förskola i stadsdelen Lundby i Göteborg och hon tycker att förskolan måste bli en human arbetsplats. Viktigast är att få ner storleken på barngrupperna.

Jessica Ståhlberg.
Jessica Ståhlberg.

– Jag vill uppmärksamma hur verkligheten ser ut på många av våra förskolor och hoppas på att detta når politikerna och att det faktiskt blir en förändring.

Veronika Kihlberg är även lokal facklig företrädare för Kommunal i Partille. Hon tycker att det är synd att ingen från Kommunal ska tala på manifestationen i Göteborg medan Lärarförbundet finns representerat av en förbundsstyrelseledamot. Även andra barnskötare i Göteborg som KA talat med tycker att Kommunal kunde ha visat mer stöd för Förskoleupproret och manifestationen på lördag.

–  Jag tror att Kommunal har varit lite sena på bollen faktiskt här, att man inte uppmärksammade vad som pågick. Förskoleupproret är ju väldigt känt inom förskolan, men på sektionen har jag märkt att alla inte vet vad det är, säger Veronika Kihlberg.

Kommunal Väst har, enligt avdelningsordföranden, inte ignorerat Förskolupproret.

– Mig veterligen har vi inte fått någon inbjudan. Hade jag fått möjlighet hade jag självklart tackat ja. Vi står bakom Förskoleupproret. Det är viktigt att betona att det finns två grupper som arbetar i förskolan: förskollärare OCH barnskötare, säger Anna Skarsjö, avdelningsordförande för Kommunal Väst.

”Förskoleupproret är inte bara till för att vi personal ska få en bättre arbetsmiljö. Det är barnens bästa man ser framför sig hela tiden.”

Förskoleupproret är ett ideellt initiativ och manifestationerna arrangeras av förskollärare och barnskötare lokalt. Men facken har sagt att de stödjer Förskoleupprorets krav på mindre barngrupper och bättre bemanning. Kommunal och Lärarförbundet har också på vissa orter sponsrat bussar till manifestationerna. I Stockholm kommer Kommunals ordförande Tobias Baudin att tala och även på andra orter planeras tal av Kommunals lokala företrädare.

På flera orter ska också forskare i pedagogik hålla tal. I Göteborg kommer professor Ingrid Pramling Samuelsson vara med som har skrivit en bok om betydelsen av storleken på barngrupperna. Veronika Kihlberg hoppas att manifestationerna kommer att bidra till att få med fler föräldrar i kampen för en bättre förskola.

– Förskoleupproret är inte bara till för att vi personal ska få en bättre arbetsmiljö. Det är barnens bästa man ser framför sig hela tiden. Och får vi med oss föräldrarna så tror jag att det får större effekt.

Här protesterar de

Exempel på orter där Förskoleupproret håller manifestationer:

Göteborg: Samling den 26 maj kl. 14.00 i Kungsparken. Avmarsch kl.14.30 mot Drottningstorget där det hålls tal.
Eskilstuna: Samling den 26 maj kl.15.00 på Fristadstorget.
Skellefteå: Samling den 26 maj kl.10 på Möjligheternas torg.
Stockholm:  Samling på Raoul Wallenbergs torg kl.14.00. Avmarsch kl. 14.40 till Mynttorget där manifestationen börjar klockan 15.00.
Falun: Samling den 26 maj kl.14 på Stora torget.
Norrköping: Samling den 26 maj kl.11.30 vid Hörsalsparken
Sundsvall: Samling den 26 maj kl.12 vid basketplanen vid Selångersån
Malmö: Samling den 3 juni på Möllevångstorget kl. 13.45. Marscherar tillsammans 14.15 genom staden till Stortorget.