Andelen av befolkningen som får en demenssjukdom ökar – enligt Socialstyrelsen har mellan 130 000 och 150 000 svenskar en demenssjukdom – och regeringen vill därför öka kvaliteten på vården och göra den mer jämlik.

– Allt fler blir äldre och drabbas av demenssjukdom och vi måste möta den utvecklingen med kunskap och ett mer systematiskt arbete och nu har vi äntligen en demensstrategi, säger äldreminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

I strategin står det att det att vården ska vara likvärdig, oavsett vart patienten vänder sig. En av de sju punkterna som strategin består av är personal och kompetens, men enligt en intervju med äldreministern i Sveriges Radio, kommer regeringen inte att tillföra några extra resurser för att personal ska få ökad kompetens.

– Dels görs det kontinuerligt, men vi ser framför oss ett stort behov av att satsa på den här kompetensen, och jag ser den nationella demensstrategin som startskottet för ett mycket mer aktivt och intensivt arbete för att möte människor med demenssjukdom, och deras anhöriga, säger Lena Hallengren till Sveriges Radio.

Socialstyrelsen ska redovisa en plan för arbetet den 1 oktober 2018 och uppdraget ska redovisas den 1 juni 2022.