Den 1 maj i år presenterade Stefan Löfven ett vallöfte om att höja pensionen. De som har mellan 11 000 och 14 000 kronor i månaden skulle få en höjning på 600 kronor före skatt.

KG Scherman skriver på DN Debatt den 24 maj att det skulle få fel effekt. Han var generaldirektör för Riksförsäkringsverket mellan 1981–1996 och hade ansvar för allmän pension.

Enligt honom är LO:s förslag om att öka avsättningen till pensionssystemet med två procentenheter bättre. Summan innebär 35 miljarder till pensionssystemet. Det skulle ge en omedelbar effekt, skriver han.

Nyligen skrev flera LO-ekonomer en debattartikel på DN Debatt där de anser att den totala pensionen måste vara 70 procent av lönen och därför bör avsättningen öka. Om inte detta kan ordnas i det allmänna pensionssystemet kommer LO att kräva detta i kommande förhandlingar.

KG Scherman välkomnar dessa krav. Att höja inkomstpensionen för alla inkomstnivåer är bättre än att S-förslaget eftersom det förslaget bara höjs för vissa och sedan sjunker tillbaka.

Scherman ger ett antal förslag på förändring på kort och lång sikt. På kort sikt bör avgiften till pensionerna höjas med två procentenheter, vilket skulle ge 35 miljarder. Hälften kan användas till att frysa pensionsåldern på 66,5 år och hälften till att höja alla inkomstpensioner. 

På lång sikt behövs bland annat verkliga förbättringar i arbetsmiljön och att pensionssystemet tar hänsyn till att det alltid kommer att finnas grupper som har svåra arbetsförhållanden.