I höstas skrev LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson en debattartikel där han ställde krav på att anta International Labour Organizations, ILO, riktlinjer för att göra livet bättre världens hushållsarbetare, vilket KA rapporterat om.

Nu föreslår regeringen i en lagrådsremiss att Sverige ska ansluta sig till ILO:s konvention för hushållsarbetare. Att Sverige gör en lagändring innebär att rättigheterna stärks för hushållsarbetare. Det innebär att den som arbetar i någons hem ska ha rätt till att få skriftlig information om sina anställningsvillkor.